penny的公告

penny搬家了!!歡迎大家到新家逛逛→penny小食光輕旅行logoBC  

◎歡迎加入粉絲團Penny小食光輕旅行
◎拍照工具:Canon Eos 6D+24-105mm F4/16-35mm F4/samsung EX2F 

◎和penny聯絡pennyleeblog@gmail.com
◎相關食記及旅遊資訊可能會因時間、季節或其他因素變化而有更迭,個人對事物的觀感、味覺感受皆有不同,純屬分享。
◎飲食或旅遊記錄具有時效性,請參考發文日期,並在前往消費前先跟店家確認。

目前分類:Mar 2012 (24)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2012-03-30 《Danboard 89/366 小楞@2012》偽馬卡龍 (39) (0)
2012-03-29 《Danboard 88/366 小楞@2012》0329 蕭敬騰25歲爵士生日派對 (167) (0)
2012-03-28 《Danboard 87/366 小楞@2012》0327 與昆蟲共舞 (15) (0)
2012-03-27 《Danboard 86/366 小楞@2012》0327 牛車記憶 (21) (0)
2012-03-26 《Danboard 85/366 小楞@2012》0326 希望小病快快好 (14) (1)
2012-03-25 《Danboard 84/366 小楞@2012》0325和鍋鏟來首華麗圓舞曲吧! (21) (0)
2012-03-24 《Danboard 83/366 小楞@2012》0324小熊‧手作‧輕生活簽書會 (91) (0)
2012-03-23 《Danboard 82/366 小楞@2012》0323北部賞櫻勝地 淡水天元宮 (11) (0)
2012-03-21 《Danboard 80/366 小楞@2012》0321 乾杯 (23) (0)
2012-03-20 《Danboard 79/366 小楞@2012》0320 海芋戀 (30) (0)
2012-03-19 《Danboard 78/366 小楞@2012》0319用文字傳遞溫暖 (30) (0)
2012-03-18 《Danboard 77/366 小楞@2012》0318 用色彩妝點生活 (26) (0)
2012-03-17 《Danboard 76/366 小楞@2012》0317貓空曬太陽賞魯冰花 (88) (0)
2012-03-17 《Danboard 75/366 小楞@2012》0316 春天就該這樣花 (26) (0)
2012-03-15 《Danboard 74/366 小楞@2012》0315 籤‧千 (12) (0)
2012-03-14 《Danboard 73/366 小楞@2012》0314 白色情人節紅草莓 (18) (0)
2012-03-13 《Danboard 72/366 小楞@2012》0313 看透~ (25) (0)
2012-03-12 《Danboard 71/366 小楞@2012》0312 夢想在遠方 (26) (0)
2012-03-11 《Danboard 70/366 小楞@2012》0311 初次見面的那天 (56) (0)
2012-03-09 《Danboard 68/366 小楞@2012》0309 等 (11) (0)
2012-03-08 《Danboard 68/366 小楞@2012》0308 綠色珊瑚海 (25) (0)
2012-03-06 《Danboard 66/366 小楞@2012》0306 每個人的心中都有自己的搖滾樂 (15) (0)
2012-03-05 《Danboard 65/366 小楞@2012》0305 獨上西樓 (32) (0)
2012-03-03 《Danboard 63/366 小楞@2012》0303 新布入荷‧你喜歡哪一塊? (42) (0)